Arduino ile Neler Yapılabilir?

Arduino kütüphaneleri ile kolaylıkla programlama yapabilirsiniz. Analog ve digital sinyalleri işleyebilirsiniz. Sensörlerden gelen sinyaller kullanılarak, çevre ile etkileşim içerisinde olan robotlar ve sistemler tasarlayabilirsiniz. Tasarlanan projeye özgü, dış dünya ile hareket, ses, ışık gibi tepkiler oluşturabilirsiniz.

Arduino’nun farklı ihtiyaçların çözümü olarak tasarlanmış çeşitli kart ve modülleri vardır. Bu kart ve modüller kullanılarak projeler geliştirebilirsiniz.

Ayrıca Arduino kullanılarak geliştirebileceğimiz proje ve uygulamalar da mevcuttur. Bu proje ve uygulamalar gerek kullanacağımız devre elemanları gerekse kullanım şeklimiz ile çeşitlendirilebilir. Örneğin LilyPad Arduino kullanılarak wifi ile haberleşecek bir prototip yapmak için Arduino Yun gibi platformlar kullanabiliriz.

İleri düzeyde uygulamalar geliştirebilmek için geliştirilmiş bir çok Arduino kütüphanesi kullanılır. Bunun dışında kendi kütüphanemizi de geliştirebiliriz. Ayrıca Arduino kart üzerinde bulunan mikro işlemcilere doğrudan kod yazılabilir.