Arduino Kartının Yapısı ve Bileşenleri

Arduino kartının donanım yapısında bir adet Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) bulunur. Bunun haricinde programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunur.

Her Arduino kartında en azından bir adet 5 voltluk regüle entegresi ve bir 16MHz kristal osilator (bazılarında seramik rezonatör) yer alır. Arduino kartlarında programlama için harici bir programlayıcıya ihtiyaç yoktur. Çünkü kartta yer alan mikro denetleyiciye önceden bir bootloader programı yazılıdır.

  

Arduino Kartı Bileşenleri

Arduino kartı temel bileşenleri: Arduino geliştirme ortamı (IDE), Arduino bootloader (Optiboot), Arduino kütüphaneleri, AVRDude (Arduino üzerinde yer alan mikrodenetleyici programlama yazılımı) ve derleyiciden (AVR-GCC) meydana gelir..

Arduino yazılımı bir geliştirme ortamı (IDE) ve kütüphanelerden meydana gelir. IDE, Java dilinde yazılmıştır ve Processing adlı dilin ortamına dayanmaktadır. Kütüphanelere baktığımız zaman ise C ve C++ dillerinde yazılmıştır ve AVR-GCC ve AVR Libc. ile derlenmiştir. 
Optiboot bileşeni Arduino ‘nun bootloader bileşenidir. Bu bileşen, Arduino kartlarının üzerindeki mikrodenetleyicinin programlanmasını sağlar.


Arduino’nun bu kadar tercih sebebi olmasını sağlayan temel bileşen ise mikrodenetleyici konusunda detaylı bilgi sahibi olmayı gerektirmeden herkesin programlama yapabilmesini sağlayan Arduino kütüphaneleridir.


Son olarak AVRDude bileşeni derlenen kodları programlamak için kullanılır.