C Dili Break İfadesi

Program akışını döngünün dışına çıkarmak için break ifadesi kullanılır. Break ifadesi döngüler veya switch ifadesi içerisinde kullanılır. Break ifadesi, döngüleri birer birer sonlandırır. İç içe döngüler söz konusu olduğunda önce iç döngüyü kırar, sonra dış döngüleri kırmaya başlar. Break ifadesinin kullanımı aşağıdaki gibidir:

//döngü veya switch ifadesi  
break;

Aşağıda break kullanımı ile ilgili bir örnek verilmiştir:

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main () 
{ 
  int a; 
  for(a = 0; a<10; a++) 
  { 
    printf("%d ",a); 
    if(a == 5) 
    break; 
  } 
  printf("döngü sonlandırıldı. = %d",a); 
   
} 

Ekran Çıktısı:
0 1 2 3 4 5 döngü sonlandırıldı. = 5

 

While Döngüsü Break Kullanımı

Aşağıdaki örnekte while döngüsü içerisinde break kullanımını inceleyebilirsiniz.

#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int a = 0; 
  while(1) 
  { 
    printf("%d ",a); 
    a++; 
    if(a == 7) 
    break;  
  } 
  printf("Döngü sonlandırıldı"); 
} 

Ekran Çıktısı:
0 1 2 3 4 5 6 Döngü sonlandırıldı
 
Do-While Döngüsü Break Kullanımı

Do-while döngüsü kullanımı ile ilgili aşağıdaki örneği inceleyiniz:

#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int a=2,b,secim; 
  do 
  { 
    b=1; 
    while(b<=10) 
    { 
      printf("%d X %d = %d\a",a,b,a*b); 
      b++; 
    } 
    printf("%d tablosuna ile devam etmek istiyor musunuz?, cevabınız evet ise 0 olmayan bir değer girin.",a+1); 
    scanf("%d",&amp;secim); 
  if(secim == 0) 
    { 
      break; 
    } 
    a++; 
  }while(1); 
}

Ekran Çıktısı:
2 X 1 = 2 
2 X 2 = 4 
2 X 3 = 6 
2 X 4 = 8 
2 X 5 = 10 
2 X 6 = 12 
2 X 7 = 14 
2 X 8 = 16 
2 X 9 = 18 
2 X 10 = 20 
3 tablosuna ile devam etmek istiyor musunuz?, cevabınız evet ise 0 olmayan bir değer girin. 1 
3 X 1 = 3 
3 X 2 = 6 
3 X 3 = 9 
3 X 4 = 12 
3 X 5 = 15 
3 X 6 = 18 
3 X 7 = 21 
3 X 8 = 24 
3 X 9 = 27 
3 X 10 = 30 
, 4 tablosuna ile devam etmek istiyor musunuz?, cevabınız evet ise 0 olmayan bir değer girin.