C Dili Continue İfadesi

C dili continue ifadesi programın kontrolünü sağlamak amacıyla kullanılır. Belirli durumlar için bazı kodları atlamak amacıyla da kullanılır. Continue ifadesi sözdizimi aşağıdaki gibidir:

//döngü ifadeleri 
continue; 
//bazı atlanacak kod cümleleri 

Continue ifadesi ile bir örnek görelim:

#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int a = 0;  
  while(a!=10) 
  { 
    printf("%d", a);  
    continue;  
    a++; 
  } 
} 

Ekran Çıktısı: 
Sonsuz Döngü

 

C Dili İç Döngüde Continue İfadesi

Bu tür döngülerde kullanılan continue ifadesi iç döngüde devam eder. Dış döngüde devam etmez. Aşağıda iç döngüde kullanılan continue ifadesi ile ilgili bir örnek verilmiştir:

#include<stdio.h> 
int main(){ 
int a=1,b=1;// yerel değişken 
for(a=1;a<=3;a++){   
for(b=1;b<=3;b++){  
if(a==2 &amp;&amp; b==2){  
continue; // sadece b döngüsü devam eder.  
}  
printf("%d %d\n",a,b);  
}  
} // döngünün sonu 
return 0; 
}
  
Ekran Çıktısı:
1 1 
1 2 
1 3 
2 1 
2 3 
3 1 
3 2 
3 3

Dikkat ederseniz, ekranda 2 2 yazdırılmıyor. Bunun sebebi iç döngünün a == 2 ve b == 2’de devam etmesi.