C Dili Do-While Döngüsü

C dilinde do-while döngüsü kullanılırken ifadeleri belirli sayıda tekrarlayabiliriz. Do-while döngüsü döngüyü en az bir kez çalıştırmamız gereken durumlarda kullanılır. Do-while döngüsü genellikle sonlandırma koşulunun son kullanıcıya bağlı olduğu durumlarda programlarda kullanılır. C dili do-while kullanımının sözdizimi aşağıdaki gibidir:

do{ 
//çalıştırılacak kod 
}while(koşul); 

Aşağıda do-while kullanımı ile ilgili bir örnek verilmiştir:

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
void main () 
{ 
  char a; 
  int secim,devam;  
  do{ 
  printf("\n1. Merhaba yaz\n2. Lifeacode yaz\n3. çıkış\n"); 
  scanf("%d",&amp;secim); 
  switch(secim) 
  { 
    case 1 :  
    printf("Merhaba");  
    break; 
    case 2:  
    printf("Lifeacode"); 
    break; 
    case 3: 
    exit(0);  
    break; 
    default:  
    printf("lütfen bir seçim yapınız:");   
  } 
  printf("Devam etmek istiyor musunuz?");  
  scanf("%d",&amp;devam); 
  scanf("%a",&amp;a); 
  }while(a=='y'); 
} 

Ekran Çıktısı:
1. Merhaba yaz
2. Lifeacode yaz
3. çıkış
1
Merhaba
Devam etmek istiyor musunuz?
y

1. Merhaba yaz
2. Lifeacode yaz
3. çıkış
2
Lifeacode
Devam etmek istiyor musunuz?
N
 
Sonsuz do-while Döngüsü

Do-while döngüsünde döngüye 0 olmayan herhangi bir değer belirtirsek, do-while döngüsü sonsuz kez çalışır. Sonsuz döngünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

do{ 
//ifade 
}while(1);