C Dili Döngüler

C dilinde döngü, belirli bir koşul sağlanıncaya kadar aynı işlemi tekrarlamak için kullanılır. C dilinde kullanılan üç farklı döngü vardır.

C Dilinde Döngü Kullanımı Avantajı

Döngüler, karmaşık yapıları basite indirgemek amacıyla kullanılır. Döngü ile program akışını değiştirerek aynı kodu tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtulabiliriz. Örneğin, ilk 5 tam sayıyı yazdırmamızın gerektiğini düşünelim. Printf deyimini 10 kez kullanmak yerine, 10 yineleme yapan bir döngü oluşturarak çözüm üretebiliriz. Döngüler kodun tekrar kullanılabilirliğini sağlar ve bizi aynı kodu tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtarır. C dilinde kullanılan döngüler 3 farklı türde kullanılır:

 • do –while
 • while
 • for
C Dili do-while Döngüsü

Do-while döngüsü verilen koşul yerine getirilinceye kadar devam eder. Döngü en az bir kez çalışır. Do-while döngüsünün söz dizimi aşağıdaki gibidir.

do{ 
// çalıştırılan kod 
}while(koşul); 

 

C Dili while Döngüsü

C dilinde döngünün kaç kez tekrar edeceğini önceden bilmediğimiz durumlarda kullanılır. Program içerisinde verilen ifadeler, while döngüsü içerisinde belirtilen koşul yerine getirilinceye kadar devam çalıştırılır. While döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

while(koşul){ 
// çalıştırılan kod 
} 

 

C Dili for Döngüsü

For döngüsü belirlenen koşul sağlanıncaya kadar kodun belirli bir bölümünü çalıştırmamız gerektiği zamanlarda kullanılır. Yineleme sayısı önceden bilinen döngüler için kullanmak daha mantıklı olacaktır. For döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

for(ifade1; ifade2 ; ifade3){ 
//çalıştırılan kod 
}