C Dili For Döngüsü

C dilinde for döngüsü programın belirli bir bölümünü belirli bir sayıda yinelemek için kullanılır. Dizi kullanılan veri yapılarında sıklıkla tercih edilir. C dilinde for kullanımının sözdizimi aşağıdaki gibidir:

for(koşul1; koşul2; koşul3){ 
// çalıştırılacak kod 
} 

Aşağıdaki for kullanımı ile ilgili örneği inceleyebilirsiniz:

#include<stdio.h> 
int main(){ 
int a=0;    
for(a=1; a<=8; a++){   
printf("%d \n", a);   
}   
return 0; 
}  
 
Ekran Çıktısı:
1
2
3
4
5
6
7
8

Yukarıdaki örnekte 1’den 8’e kadar olan sayıları for döngüsü ile alt alta yazdırdık. Şimdi de kullanıcıdan alınan bir sayıya göre for döngüsü oluşturalım:

#include<stdio.h> 
int main(){ 
int a=1,sayi=0;   
printf("Bir sayı giriniz: ");  
scanf("%d",&amp;sayi);  
for(a=1;a<=5;a++){   
printf("%d \n",(sayi*a));  
}  
return 0; 
} 
 
Ekran Çıktısı:
Bir sayı giriniz: 3
3
6
9
12
15

 

C Dili Sonsuz For Döngüsü

For döngüsünü sonsuz yapabilmek için koşul belirtmeye gerek yoktur. For döngüsünü sonsuz olarak çalıştırmak için sözdizimi aşağıdaki gibidir:

#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  for(;;) 
  { 
    printf("lifeacode sitesine hoşgeldiniz."); 
  } 
}