C Dili Goto İfadesi

C Dilinde Goto deyimi, programı önceden tasarladığımız bir yerde sonlandırmak için kullanılır. Goto ifadesi kodun bir kısmını belirli bir koşul için tekrar eder. Tek bir break ifadesi ile sonlandırılamayan döngüleri sonlandırmak için de goto deyimi kullanılır. Ancak programı karmaşık hale getirdiği için günümüzde kullanımı çok tercih edilmez. Goto ifadesinin sözdizimi aşağıdaki gibidir:

etiket:  
//kod bloğu;  
goto etiketi; 

Goto deyiminin basit bir kullanımını aşağıdaki örnekte görelim:

#include <stdio.h> 
int main()  
{ 
 int sayi,a=1;  
 printf("Tablosunu görmek istediğiniz sayıyı giriniz:");  
 scanf("%d",&amp;sayi); 
 table:  
 printf("%d x %d = %d\n",sayi,a,sayi*a); 
 a++; 
 if(a<=10) 
 goto table;  
} 

Ekran Çıktısı:
Tablosunu görmek istediğiniz sayıyı giriniz: 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

 

Goto Deyimi Ne Zaman Kullanılır?

Goto kullanmanın tercih edilebileceği koşullardan birisi, aynı anda tek bir ifade kullanarak çoklu döngüleri bitirmek içindir.

#include <stdio.h> 
int main()  
{ 
 int a, b, c;  
 for(a=0;a<10;a++) 
 { 
  for(b=0;b<5;b++) 
  { 
   for(c=0;c<3;c++) 
   { 
    printf("%d %d %d\n",a,b,c); 
    if(b == 3) 
    { 
     goto out;  
    } 
   } 
  } 
 } 
 out:  
 printf("Döngü sonlandırıldı.");  
} 

Ekran Çıktısı:
0 0 0
0 0 1
0 0 2
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 2 0
0 2 1
0 2 2
0 3 0
Döngü sonlandırıldı.