C Dili If-Else Kullanımı

C dilinde if-else ifadesi diğer dillerde olduğu gibi belirli bir koşula göre işlem gerçekleştirir. If bloğunda yer alan işlemler verilen koşul doğruysa gerçekleşir.

 

If İfadesi

If ifadesi, belirli bir koşulu kontrol eder ve bu koşulun doğruluğuna bağlı olarak işlem gerçekleştirir. Kısacası if ifadesi farklı koşullar için farklı işlemler gerçekleştirir. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

if (ifade) { 
// kod bloğu 
} 

If kullanımı ile ilgili bir örnek verelim:

#include<stdio.h>  
int main(){  
int sayi=0;  
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;sayi);  
if(sayi%2==0){  
printf("%d bir çift sayıdır.",sayi);  
}  
return 0; 
}  


Ekran Çıktısı:
Bir sayı giriniz:48 
48 bir çift sayıdır.

 
If-Else İfadesi

C dilinde İf-else ifadesi, tek bir koşul için iki işlem gerçekleştirileceği zaman kullanılır. için kullanılır. If ifadesinin bir uzantısıdır ve iki farklı işlem gerçekleştirmemize olanak sağlar. Koşul ifadesi kullanılacağı zaman if-else ifadesinin kullanımı tercih edilir. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

if(koşul){ 
//koşul doğru ise 
}else{ 
//koşul yanlış ise 

If-else kullanımı ile ilgili bir örnek verelim:

#include<stdio.h>  
int main(){  
int sayi=0;  
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;sayi);   
if(sayi%2==0){  
printf("%d çift bir sayıdır.",sayi);  
}  
else{  
printf("%d tek bir sayıdır.",sayi);  
}   
return 0; 
}  


Ekran Çıktısı:
*Çift sayı için: 
Bir sayı giriniz: 6 
6 çift sayıdır.

*Tek sayı için: 
Bir sayı giriniz: 7 
7 tek sayıdır.

 
If-Else-if Basamak Kavramı

İf-else-if basamak kavramı if-else ifadesinin uzantısı olup farklı durumlar için gerçekleştirilecek birden fazla senaryo için kullanılır. If-Else-if basamak kavramında else-if bloğunda tanımlanan ifadeler en son çalıştırılır. Koşullar doğru değilse else bloğundaki ifade çalıştırılır. Programda birden fazla if bloğu yer alır. Durumlardan hiçbiri doğru değilse son durum çalıştırılır. Kullanımı aşağıdaki gibidir:

if(koşul1){ 
//koşul1 doğru ise 
}else if(koşul2){ 
// koşul2 doğru ise 
} 
else if(koşul3){ 
// koşul3 doğru ise 
} 
... 
else{ 
//tüm koşullar yanlış ise 
} 

If-Else-if kullanımı ile ilgili bir örnek yapalım:

#include<stdio.h>  
int main(){  
int sayi=0;  
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;sayi);   
if(sayi==10){  
printf("Sayı 10’a eşit.");  
}  
else if(sayi==50){  
printf("Sayı 50’ye eşit.");  
}  
else if(sayi==100){  
printf("Sayı 100’e eşit.");  
}  
else{  
printf("Sayı 10,50 veya 100 değil.");  
}  
return 0; 
}  

Ekran Çıktısı:
Bir sayı giriniz:10 
Sayı 10'a eşit.
Bir sayı giriniz: 25 
Sayı 10,50 veya 100 değil.