C Dili Switch-Case Kullanımı

C dilinde switch deyimi, tek bir değişkenin farklı olasılık değerleri için if-else-if deyimine alternatif olarak kullanılır. Switch kullanımında tek bir değişkenin farklı değerleri için için ifade tanımlanabilir.

Switch ifadesinin c dilinde sözdizimi aşağıdaki gibidir:

switch(ifade){  
case değer1:  
 //çalıştırılacak kod bloğu;  
 break; //isteğe bağlı kullanılır. 
case değer2:  
 // çalıştırılacak kod bloğu;    
 break; //isteğe bağlı kullanılır. 
......  
  
default:   
 yukarıdaki şartlar uymuyorsa bu kod bloğu çalıştırılır.  
}  

Switch kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır:

 • Switch ifadesi bir tamsayı veya karakter tipinde olmalıdır.
 • Case kısmında bulunan değerler tamsayı veya karakter sabiti olmalıdır.
 • Case ifadesi sadece switch değeri için kullanılır.
 • Switch deyiminde “break” kullanımı zorunlu değildir.

Switch-case kullanımı ile ilgili bir örnek verelim:

#include<stdio.h> 
int main(){  
int sayi=0;   
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;sayi);  
switch(sayi){  
case 10:  
printf("Girdiğiniz sayı 10’dur.");  
break;  
case 20:  
printf("Girdiğiniz sayı 20’dir.");  
break;  
case 30:  
printf("Girdiğiniz sayı 30’dur.");  
break;  
default:  
printf("Girdiğiniz sayı 10,20 veya 30 değildir.");  
}  
return 0; 
}  

Ekran Çıktısı:
Bir sayı giriniz: 7 
Girdiğiniz sayı 10,20 veya 30 değildir.

Bir sayı giriniz: 20 
Girdiğiniz sayı 20’dir.

Yukarıdaki örnekte ilk olarak, switch ifadesinde yer alan tamsayı değerlendirilir. Bu değer daha sonra farklı durumlarda verilen sabit değerlerle eşleştirilmeye çalıştırılır. Değerler birbiriyle aynı olamaz ve eşleşen bir değer olması durumunda dahi tüm değerler kontrol edilir. Eşleşen değer break ifadesi içeriyorsa sonrasında gelen tüm durumlar atlanır ve döngü son bulur.

 

İç içe Switch Deyimi

İç içe switch ifadesinde istediğimiz kadar switch ifadesi kullanabiliriz. Bu tür ifadelere yuvalanmış switch durum ifadeleri denir. Aşağıdaki iç içe switch deyimi ile ilgili bir örnek verilmiştir.

#include <stdio.h> 
int main () { 
 
  int a = 5; 
  int b = 10; 
  
  switch(a) { 
   
   case 5:  
     printf("a değerinin tam değeri: %d\n", a); 
   case 10: 
     switch(b) { 
      case 10: 
        printf("İç içe switch ifadesinde b’nin tam değeri: %d\n", b); 
     } 
  } 
   
  printf("a’nın tam değeri : %d\n", i ); 
  printf("b’nin tam değeri: %d\n", j ); 
  
  return 0; 
} 

Ekran Çıktısı:
a değerinin tam değeri: 10
İç içe switch ifadesinde b’nin tam değeri: 20
a’nın tam değeri: 10
b’nin tam değeri : 20