C Dili Tanımlayıcılar

Değişkenler, tip isimleri, fonksiyon isimleri gibi programcıların oluşturduğu bütün nesneleri isimlendirmek için C dilinde tanıtıcı sözcükler kullanılır. Bir başka deyişle program isimleri kullanılır. Tanıtıcı sözcükler için C dilinde birkaç kural vardır:

1-Bir sayı karakterlerden oluşur, ancak ilk 31 karakter dikkate alınır.

2-Kullanılan ilk karakter bir harf veya altçizgi(_) olamaz.

3-Bunun haricinde diğer karakterler bir harf, rakam veya altçizgi olabilir.

Yukarıdaki örneklere örnek verecek olursak: A12, a12, ilk_sayi gibi değişken isimleri yukarıdaki kurallara örnek olarak gösterilebilir. Küçük veya büyük harf kullanılarak oluşturulan değişkenler vardır. Yani A12 veya a12 değişkenleri birbirinden farklı değişkenleri ifade eder. Bazı ortamlarda ise değişkenlerde küçük büyük harf ayrımı yapılmaz. Bu sebepten dolayı aynı program içerisinde birbirine benzeyen iki farklı isim kullanmaktan kaçınmalısınız. Bir başka yapmanız gereken ise değişken oluştururken ilk karakterde alt çizgi kullanmaktan kaçınmaktır. Bunun sebebi ise derleyici programların kendine özgü bazı anahtar sözcükler veya diğer isimler için kullanılmasıdır.