C Dili While Döngüsü

Önceden test edilmiş bir döngü olarak da tanımlayabiliriz. C dilinde while döngüsü, belirli bir boolean ifadesine bağlı olarak kodun bir bölümünün birden çok kez yürütülmesine olanak sağlar. If ifadesi yinelenendir. While döngüsü genellikle yineleme sayısının bilinmediği durumlarda kullanılır.

While döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

while(koşul){ 
//çalıştırılacak kod 
} 

Aşağıda C dilinde while kullanımı ile ilgili bir örnek verilmiştir:

#include<stdio.h> 
int main(){  
int a=1;   
while(a<=10){   
printf("%d \n",a);   
a++;   
} 
return 0; 
}
  
Ekran Çıktısı:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yukarıda while döngüsü kullanarak 1’den 10’a kadar olan sayıları listeledik.

 

While Döngüsü Özellikleri

Koşulu kontrol etmek için koşullu bir ifade kullanılır. While döngüsü içerisinde yer alan ifadeler koşul şartı sağlamayıncaya kadar devam eder.

Sıfır olmayan herhangi bir sayı döngüde kullanıldığı zaman koşul yanlış olacaktır.

Döngüde koşul ifadesi zorunludur.

While döngüsü içinde birden fazla koşullu ifade kullanılabilir.

Aşağıdaki örneği inceleyerek döngü kullanımına daha dikkatli bakalım:

#include<stdio.h> 
void main () 
{ 
  int a = 1; 
  while(a+=2,a<=10) 
  { 
    printf("%d ",a);  
  } 
  printf("%d",a); 
} 
Ekran Çıktısı:
3 5 7 9 11

 

Sonsuz While Döngüsü

Döngüde while ifadesine sıfır olmayan herhangi bir değer girildiği zaman döngü sonsuz olur. Sonsuz while döngüsünün sözdizimi aşağıdaki gibidir:

while(1){ 
//ifade 
}