C Dilinin Diğer Dillere Göre Avantajları

C Programlama Dili’nin ortaya çıkmasının sebebi pratik gereksinimlerdir. C Dili, birleştirici dilinin
sorunlarını çözmek için düşük düzeyli programlamayı destekleyen yüksek düzeyli bir dildir. Örnek
verecek olursak C dilinde girdi/çıktı deyimlerine yer verilmemiştir. Kullanıcı C dilinde girdi çıktı işlemi
yapabilmek için “getchar” ve “putchar” gibi fonksiyonları çağırmak zorundadır. Derleyici bu
fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi değildir ve sadece C kütüphanesinde yer alan fonksiyonlara
tanımlar üretir. Bu durum C dilinin iyi bir kütüphaneye sahip olursa ne denli güç bir dil olacağının
kanıtıdır.

C Programlama dilinin avantajlarını diğer dillerle kıyas edince şu şekilde sıralayabiliriz.
C Programlama Dili kısa, esnek ve verimli bir dildir. Anahtar sözcük sayısı oldukça azdır. Dil doğru
kontrol yapılarını ve kolayca birleştirilen veri tiplerini içerisinde barındırır. Bu durum, dili öğrenmenin
ve C derleyicisi ile çalışmanın kolay olduğunu ifade edebilir. Fakat C Dili ile yazılan programların bazen
izlenmesi zor olabilir.
Bu işlevleriyle diğer dillerden ayrılan C Dili makine diline kolayca çevrilebilir. Bu durum C Dili ile
yazılan projelerin diğer dillere göre daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bu sebepten dolayı bazı
platformlarda C, birleştirici dilinin yerini almıştır.
C UNIX’in temel dilidir. Bu durum en azından bir işletim sisteminde bu dili kullanmayı zorunlu
kılmaktadır. Buna ek olarak C başka sistemlerde kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca C Dilinin
taşınabilme özelliğinden dolayı bir sistem için yazılmış programlar kolayca başka sistemlere de
aktarılabilmektedir. Taşındığı sistemde küçük değişikliklerden sonra kolayca çalışabilmektedir. C
Dilinin gereken durumlarda programı yeni ortamlara kolayca uyarlayabilmesi makine bağımlılığını da
ortadan kaldırmaktadır. C ön işlemcisine bu konuda önemli bir rol düşmektedir.
C Dili modüler programlamaya teşvik eder. Çok yaygın bir dil olmamasına karşın programa bazı
seçimler sunar. Bellek sınıfları ve çeşitli düzeylerde gizlilik ve modülarite sağlar. Dildeki tek modül
yapısı olan fonksiyon tanımı için C dili tek bir düzeye izin verir. Onun haricinde bütün fonksiyonlar
dışsaldır. Programcı kullanıcı tarafından tanımlanmış kaynak veya amaç kütüphaneleri yaratabilir bu
sayede de büyük projeler hazırlayabilir.

C Dilinin dezavantajlarına gelecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz. C Dilinde yazılan programların
izlenmesi bir miktar zor olabilir. Bunun sebebi ise zengin işleç kümesinin programın okunurluğunu
azaltmasıdır. C dili katı tiplenmiş bir dil değildir. Bir dizi sınırları içerisinde indisleme yapmaya çalışmak
gibi programcı hataları ile yürütme zamanı desteği sağlamaz. Bazı durumlarda derleyici, ifadeler
içerisinde bulunan alt ifadelerin veya argüman listeleri içindeki ifadelerin hesaplanma sıralarını
değiştirebilir, aynı simgelerin birden fazla işlevinin olması hatalara yol açabilir. Bu sorunların bazıları C
dilinin ANSI standardını izleyen bazı yeni derleyicilerle iyileştirilmiştir. Örneğin C dilinin temelini
oluşturduğu C++ dil bazı sorunları çözmüş ama birçok yeni özellik katmıştır. Eğer gerçek bir C
programcısı iseniz C dilinin dezavantajları tabiki sizin için yaşamın bir parçası.