C Programlama Dili Nedir ?

C programlama dili Unix işletim sistemi ile yakından ilişkili ve tarihi 1970’li yıllara dayanan bir
programlama dilidir. AT&T Bell Laboratuvarında geliştirilen dil temelde bilgisayar oyun
programlamaya dayanır. Dilin geliştiricisi Ken Thompson’dur.
Thompson, programını bir PDP-7 bilgisayarına uyarlamak istemiş bunun için bilgisayar hakkında çok
derin bir bilgiye sahip olmuştu. Ancak işletim sistemini pek beğenmeyen Ken Thompson buna
alternatif olarak, o günlerde daha büyük bir makinada kullanılan MULTICS işletim sistemini
basitleştirerek ve değiştirerek bir uyarlama yazdı. Ardından Dennis M. Ritchie ve Brian W. Kernighan
da ona katıldı ve UNICS (Uniplexed Information and Computing Service—Birleştirilmiş Bilgi ve
Hesaplama Hizmeti) adı verilen işletim sisteminin ilk uyarlaması doğdu. Bu üç kişi C ve UNIX’in
tarihinde en önemli rolü oynayan kişilerdir. Başlangıçta, Thompson, daha önceleri 1967 civarında
geliştirilen BCPL adlı “tipsiz” dilden de büyük ölçüde etkilenerek B dilini tasarladı. Ardından, Ritchie
UNIX’i daha kolay bir şekilde yazma amacıyla C adında yeni bir dil ortaya çıkardı. 1973 yılında ise
Ritchie ve Thompson C’yi kullanarak UNIX’i tekrar yazdılar. Bu dil sayesinde 1983’te ACM’in Turing
Ödülü’nü almayı başardılar.
O zamandan beri çok değişmeyen standart C dili bazı genişlemelere uğramıştır. Dennis M. Ritchie
tarafından The C Programming Language—Reference Manual (C Programlama Dili—Başvuru El
Kitabı) 1983 yılında basıldı. ANSI’nin (American National Standards Institute—Amerikan Ulusal
Standartlar Enstitüsü) X3J11 komitesi tarafından Ekim 1988 yılında son taslağı sunulan C dili
günümüzde hala birtakım düzenlemeler ile karşımıza çıkıyor. Bu düzenlemeler programcı hatalarını
azaltmak için derleyici kontrollerini artırmış ve dile yeni özellikler eklemiştir. Ancak tasarımcılarının
felsefesine aykırı olduğu için dilin daha fazla genişletilmesi beklenmemelidir. Bu dile yeni özellikler
kazandırılamadığı için alternatif diller (C++) ortaya çıkmıştır. C++ dili nesneye yönelik programlama
sunmakla beraber standart C dili ile uyum içinde çalışmaya çaba göstermektedir. Yakın zamanda C
dilinin yerini C++ dilinin alması bekleniyor. Ayrıca C++ öğrenecek birisinin C dilini bilmesi de bilmesi
gerekiyor.