C Programlama Dili Yorum(Açıklama) Satırı

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi C programlama dilinde de açıklama satırları bulunur. C dili açıklama satırı kullanımı kod karmaşasını önlemek için kullanılır. Dizlere programlama esnasında kolaylık sağlar. Özellikle Dev C++ tarzı dillerde yorum satırları renkli bir şekilde olduğu için kodlar arasında direkt olarak kos satırlarını ayırt edebilirsiniz.

C dilinde yorum satırları aşağıdaki gibi yazılır:

1-“ // ” ifadesi kullanılarak yorum satırı oluşturulur.

//Bu bir yorum satırıdır.

2-“/*” ve “*/” ifadeleri kullanılarak yorum satırı veya açıklaması yapılır.

/* 
Burası 
bir
Açıklama 
bloğudur.
*/