C Dili Palindrom Sayı Bulma Programı

C programlama dili palindrom sayı bulma programı C dilinde bir sayının palindrom olup olmadığını bulmak için kullanılır. Bir palindrom sayı, ters çevrildiği zaman yine aynı sayıya eşit olur. Örneğin: 151, 12321, 1234321, 585 sayıları birer palindrom sayıdır.

Palindrom sayı algoritması aşağıdaki gibidir.

 • Kullanıcıdan bir sayı al,
 • Sayıyı geçici bir değişkende tut,
 • Sayıyı ters çevir,
 • Geçici değişkende tuttuğunu sayıyı ters çevirdiğin sayı ile karşılaştır,
 • İki sayı birbirine eşitse sayı palindrom bir sayıdır, değilse palindrom sayı değildir.

C programlama dilinde kullanıcının girdiği bir sayının palindrom sayı olup olmadığını anlamamızı sağlayan programın kodları aşağıdaki gibidir:

#include<stdio.h> 
int main()  
{  
int n,r,toplam=0,sayi1;  
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;n);  
sayi1=n;  
while(n>0)  
{  
r=n%10;  
toplam=(toplam*10)+r;  
n=n/10;  
}  
if(sayi1==toplam)  
printf("Girdiğiniz sayı palindrom sayıdır. ");  
else  
printf("Girdiğiniz sayı palindrom sayı değildir.");  
return 0; 
} 

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz:242
Girdiğiniz sayı palindrom sayıdır.

Bir sayı giriniz:368
Girdiğiniz sayı palindrom sayı değildir.