C Dili Asal Sayı Bulma Programı

C dili asal sayı bulma programı C dilinde bir sayının asal olup olmadığını bulmak için kullanılır. Asal sayılar  1’e veya kendisine bölünen sayılardır. Bir başka deyişle asal sayıların kendisinden veya 1’den başka böleni yoktur. Örneğin; 2, 3, 5, 7, 11, 13 …. gibi sayılar birer asal sayıdır.

C dilinde kullanıcının girdiği bir sayının asal olup olmadığını anlamamızı sağlayan programın kodları aşağıdaki gibidir:

#include<stdio.h> 
int main(){  
int n,i,m=0,kontrol=0;  
printf("Bir sayı giriniz:");  
scanf("%d",&amp;n);  
m=n/2;  
for(i=2;i<=m;i++)  
{  
if(n%i==0)  
{  
printf("Girdiğiniz sayı asal değildir.");  
kontrol=1;  
break;  
}  
}  
if(kontrol==0)  
printf("Girdiğiniz sayı asaldır.");   
return 0; 
 }  

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz: 7
Girdiğiniz sayı asaldır.

Bir sayı giriniz: 8
Girdiğiniz sayı asal değildir.