C Dili Faktöriyel Hesaplama Programı

C dilinde faktöriyel hesaplama programı tüm pozitif tam sayılar için kullanılabilir. N faktöriyeli n! şeklinde gösterilir.

Örneğin 6!(faktöriyel) veya 4! aşağıdaki gibi gösterilir:

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720
4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24  

C dilinde kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelinin hesapladığımız söz dizimi aşağıdaki gibidir:

#include<stdio.h> 
int main()  
{  
 int i,sayi=1,sayi1;  
 printf("Bir sayı giriniz: ");  
 scanf("%d",&amp;sayi1);  
  for(i=1;i<=sayi1;i++){  
   sayi=sayi*i;  
 }  
 printf("Girdiğiniz sayının faktöriyeli:" , sayi);  
return 0; 
}  

Ekran Çıktısı:
Bir sayı giriniz: 5
Girdiğiniz sayının faktöriyeli: 120