C# ArrayList Kullanımı

Birçok programlama dilinde kullanılan ve C# dilinde de kendine yer bulan C# ArrayList kavramı ne demek? Şöyle ki daha önce dizi tanımı yaparken dizi için bir boyut belirtmek zorundaydık. ArrayList kullandığımız zaman Add metodunu kullanarak istediğimiz kadar eleman ekleyebilir, Remove metodu ile istediğimiz kadar dizi elemanı çıkarabiliriz. Sort yöntemini kullanarak string tipindeki elemanları sıralayabilir, Insert yöntemi ile de istediğimiz herhangi bir araya eleman ekleyebiliriz.

ArrayList sınıfını kullanmak için using bölümüne using System.Collections; namespace’in eklemeniz gerekmektedir.

using System;
using System.Collections;
namespace ArrayListOrnek1
{
  class Program
  { 
    static void Main(string[] args)
    {
     //ArrayList Dizi1
     ArrayList dizitanimlama= new ArrayList();
 
     //Diziye Eleman Ekle
     dizitanimlama.Add("Ahmet");
     dizitanimlama.Add("Ali");
     dizitanimlama.Add("Hakan");
     dizitanimlama.Add("Ceren");
     dizitanimlama.Add("Selim");
     
     //Diziden Eleman Çıkart
     dizitanimlama.Remove("Sena");
 
     //Diziden 3. indisi çıkar
     dizitanimlama.RemoveAt(3);
    
     //Dizide araya eleman ekle
     dizitanimlama.Insert(2, "İbrahim");
 
     //ekrana yazdırma
      foreach (string d in dizitanimlama)
      Console.WriteLine(d);
 
     // eleman sayısını bulma
     int boyut = dizitanimlama.Count;
   
     //sıralama yapıyoruz
     dizitanimlama.Sort();
     
     Console.WriteLine("Dizi Boyutu:{0}", boyut);
     Console.WriteLine("--------------------");
     Console.WriteLine("Dizi Sıralaması");
    
     //ekrana yazdırma 
      foreach(string d in dizitanimlama)
        Console.WriteLine(d);
    }
  }
}

Ekran Çıktısı:
Ahmet
Ali
İbrahim
Ceren
Dizi Boyutu : 4
——————–
Dizi Sıralaması
Ahmet
Ali
Ceren
İbrahim

 

Yukarıdaki ArrayList kullanımı ile ilgili bir örnek inceledik ve ArrayList koleksiyon sınıfı içerisinde tanımlı hazır metodların kullanımının oldukça basit olduğunu gördük. C# dili koleksiyonları içerisinde farklı amaçlarla kullanılan birçok koleksiyon vardır. Fırsat buldukça bu koleksiyonlara da değineceğiz.