C# Değişken Tanımlama Kuralları

 • C# dili büyük ve küçük harflere duyarlı bir dildir. Bu nedenle değişken tanımlanırken büyük küçük harfe dikkat edilmelidir.

 

int sayi = 1;

int Sayi = 2;

 

Açıklama:

Yukarıda iki farklı değişken kullanılmıştır. “sayi” değişkeninin değeri 1, “Sayi” değişkeninin değeri 2 olarak verilmiştir. Bu nedenle büyük küçük harflere dikkat etmek gerekmektedir.

 

 • Değişkenin ilk karakteri harf veya “_”(alt çizgi) ile başlamalıdır. Sayı veya diğer özel karakterler değişkenin ilk karakteri olarak kullanılamaz.

 

int sayi;  //doğru kullanım

int sayi1; //doğru kullanım

int _sayi; //doğru kullanım

int *sayi; //yanlış kullanım

int 1sayi; //yanlış kullanım

 

 

 • Değişken adı tanımlanırken boşluk kullanılamaz.
string adi soyadi: //yanlış kullanım

string adi_soyadi: //doğru kullanım

Not: Değişken ismi birden fazla kelimeden oluşuyorsa kelimeler arasına “_” (alt çizgi) konması tavsiye edilir.

 

 • Değişkenler tanımlanırken “_” (alt çizgi) dışında özel karakterler(* , / , + , – , & , ? , vs.) kullanılamaz.
int sayi?; //yanlış kullanım

int {sayi};//yanlış kullanım

 

 • Programda kullanılan kodlar değişken ismi olamaz.
string null; //yanlış kullanım

int for:    //yanlış kullanım

 

 • Program içerisinde genel olarak hata vermese bile Türkçe karakterler kullanmamaya dikkat ediniz.

 

Türkçe Karakterler: ç , ı , ü , ğ , ö , ş , İ , Ğ , Ü , Ö , Ş , Ç