Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişkenler programlama dilinde verilerin depolandığı alan olarak ifade edilir. Tanımlanan her değişken bellekte yer tutar ve bellekte tuttuğu bu alana değişken üzerinden ulaşılır. Kısacası her seferinde farklı yapı içeren yapıya değişken denir.

Kullanımı:

<veri tipi><değişken adı>

<veri tipi><değişken adı1, değişken adı2, değişken adı3>

Örnek:

int i; 
int i, k, n;

Not:

Bir veri tipiyle aralarda virgül kullanılarak birden fazla değişken tanımlanabilir.

Her kod satırının sonunda mutlaka noktalı virgül kullanılmalıdır.