C# Dilinin Gelişimi

C# Dilinin ilk sürümü olan C# 1.0 C ve C++ dillerinden aldığı pek çok özellik ile kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Ayrıca C# 1.0 ile Managed Code özelliği de gelmiştir.

Hemen ardından geliştirilen 2.0 versiyonunda birçok değişiklik vardır:

-Anonim metodlar

-Nullable Tipler

-Delegate Yapısı

-Iterator’lar(Yineleyiciler)

-Partial Class bunlardan bazılarıdır.

Bir sonraki sürüm 3.0 sürümüdür.

-LINQ(Language Integrated Query – Dil destekli Sorgulama)

-Extension Metodlar

-Expression tree

-Anonim Tipler

-İmplicit Tipler

-Lambda Expressions

Aynı zamanda C# dilinin en kapsamlı dil değişimi de bu sürümle gerçekleşmiştir.

C# 4.0:

-Dinamik Tipli Nesneler

-Opsiyonel ve İsimlendirilmiş Parametreler

-Co- ve Contra Farklılığı

C# 5.0

-Asenkron Özellikler

-Caller İnformation

C# 6.0

-Sözlük İlklendirici

-Exception Filtreleri

-Otomatik Özellik İlklendirme

-Catch/Finally Bloklarında Bekleme

-Getter-Only özellikler için Ön Tanımlı değerler

-Null Üretici

-String Enterpolasyonu

-Nameof Operatörü

-Statik ip Elemanlarının Namespace’lere İmport Edilmesi

-Hizmet Olarak Derleyici(Rosylyn)

Çağın ihtiyaçlarını karşılamak ve hatrı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olmak için kullanıcıların beklentilerini karşılamak için C# halen geliştirilmeye devam etmektedir.