C# Dilinin Tarihçesi

Microsoft tarafından ECMA ve ISO standartlarına göre geliştirilmiş orta seviye bir programlama dili olan C# zamanla bu standartların dışına çıkmış ve C# 3.0 ile birlikte kendi standardını oluşturmuştur. Dili tamamen .Net için geliştirmeye başlamıştır.  Sonuç olarak Microsoft hiçbir kurum ya da kuruluşa bağlı kalmaksızın, oldukça güçlü ve kullanışlı bir programlama dili geliştirmiştir.

Yazılım dünyasında diller güçlü, orta ve zayıf olarak nitelendirilir. C# dilinin orta seviye bir dil olmasının sebebi ise hem günlük konuşma diline hem de makine diline  söz dizimi olarak eşit mesafede bulunmasıdır.

C# dilini geliştiren ekibin başında Anders Hejlsberg bulunur. 2000’li yıllarda C#’ın ilk alfa versiyonu ortaya çıktı.  Anders Hejlsberg geliştirdiği bu dilde o dönemin en beğenilen ve en yaygın olan Nesne Yönelimli Dili olan Java dilinin söz dizimini kullanmıştır.

Peki C# dilinin ismi nereden gelmektedir. Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. C ve C++ dillerinden ismini almaktadır. Yani şöyle ki C dilinde bir tamsayı değişkeninin değerini artırmak için “++” işareti kullanılır. Bu yüzden C’den sonra geliştirilen ve nesne yönelimli birçok özelliği içinde barındıran C++ C’nin bir fazlası demektir. C# ise bu açıdan bakılırsa C’nin 2 fazlası ((C++)++) anlamına gelmektedir.

C# dilinin tasarımındaki temel amaç ise basit ve kullanım amacına uygun olmasıdır. Bununla beraber nesne yönelimli bir dil olması ve daha önce C ve C++ dilini kullananların rahatlıkla C# diline uyum sağlayabilmesi de C dilini tercih edilebilir bir dil haline getirmektedir.

C# dilinin sürümleri temelde .Net Framework sürümleri ile benzeşse de aralarında ciddi farklılıklar vardır.Bu dillerin birbiriyle karıştırılmaması gerekmektedir.