C# Dizi Tanımlama

C# dilinde dizi tanımlamanın birden fazla yöntemi vardır. Yöntemler birden fazla olsa da oluşturulan dizilerin çalışma mantığı aynıdır.

int[] sayi=new int [10]

Yukarıda 10 elemanlı bir dizi tanımladık. Oluşturulan dizide elemanların türü int değerini aldı.

sayi [0]=5;
sayi [1]=7;

Yukarıdaki dizide parantez içinde belirtilen sayılar dizinin indis numarası olarak adlandırılır ve indis numaraları 0’dan başlar.

Dizinin bir diğer kullanımı ise aşağıdaki gibidir:

int[] sayi={5, 9,12, 15, 17,}

Burada dizinin boyutunu içindeki elemanlar belirleyecektir.

Bir diğer kullanım ise aşağıda verilmiştir. Bu kullanımda dizi tanımlandığı anda eleman sayısı verilmek zorunda değildir.

int[] sayi;
sayi= new int[10];