C# da Do-While Döngüsü

Do while döngüsü temelde en az bir kere çalışan şartı ifade eder. While döngüsünde şarta bağlı olarak komutlar çalışırken, do-while döngüsünde  şart en az bir kez çalışır. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

do

komut;

while(koşul)

{

//komutlar

}

Yukarıdaki ifadede döngü en az bir kez çalışır. Sonuç  true olursa döngü çalışmaya devam eder ama sonuç false olursa döngü bir kez çalışır ve durur. Aşağıdaki örnekte yer alan kodları inceleyerek do-while kullanımını daha ayrıntılı görelim:

int sayi = 1;

do

{

Console.WriteLine(sayi);

sayi++;

}

while (sayi <= 10);

Ekran Çıktısı:

Yukarıda verilen kod bloğu 1 ile 10 arasındaki ekrana yazdırır.