C# Döngülerle Dizi İşlemleri

Dizi işlemi döngüler içerisinde de sık kullanılan bir kavramdır. Aşağıdaki örnekte dizilerin döngü içerisinde kullanımını inceleyelim:

int[] sayi= new int[5];
int topla=0;

for(int i=0; i< sayi.Length; i++){

   Console.Write("Klavyeden {0}. sayiyi giriniz",i+1)
   Sayi[i]=Convert.Toint32(Console.ReadLine());
   topla +=sayi[i];

}

double ortalama = topla / 5;
Console.WriteLine("Ortalama=" + ortalama);
Console.ReadKey();

Yukarıdaki örnekte döngü kullanılarak 5 adet sayı klavyeden girildi. Her sayı girildiğinde girilen sayı toplam değişkenine eklendi. Sayı giriş işlemi bittiğinde sayılar toplanıp ortalaması alındı ve ekrana sonuç yazdırıldı.

Örnekte de anlaşılacağı gibi for içerisinde döngü kullanımı gerçekleştirebiliriz.