C# FOREACH DÖNGÜSÜ

For döngüsü gibi sık kullanılan döngülerden bir tanesidir. Foreach döngüsü dizi ve koleksiyon tabanlı nesnelerin elemanları üzerinden ilerler. Koleksiyon : dizi,arraylist, dictionary gibi aynı tipleri içinde barındıran yapılara denir.  Döngünün kullanımı aşağıdaki gibidir.

foreach(ifade){

   // Yapilacaklar
}

Aşağıda yer alan örnekte foreach yapısını daha yakından inceleyebiliriz.

int[] sayi={1,2,3,4};
int carp=1;
foreach(int x in sayi){

   carp = carpim*x;
}

X değişkeninin içine sayı dizisinden her eleman tek tek alınıp çarpma işlemi yapılır. Burada sonuç 24’tür.