C# İF-ELSE KULLANIMI(ŞART İFADELERİ)

İf kullanımı  dallanma anlamına gelmektedir ve c# programlama dilinde şart ifadesi olarak kullanılır. Dallanma programcıların en çok tercih ettiği yapıdır. Programlarda if komutu kullanılırken şart, else komutu kullanılırken şartın olmadığı durumlar ifade edilir.

if ve else komutlarının kullanımı aşağıdaki gibidir:

if(sart){
   //satin gerceklestigi durum

}else{   
   //sartin gerceklesmedigi durum

}

Aşağıda if-else kullanımı ile ilgili bir örnek verilmiştir:

Console.Write("sayi gir:");
int sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
if (sayi1 % 2 == 0)
   Console.WriteLine("Girdigin Sayi Cift");
else
   Console.WriteLine("Girdigin Sayi Tek");
Console.ReadKey();