.Net Framework

.Net framework yazılımcıların uygulama geliştirirken kullandığı birçok yapıyı içinde barındıran bir platformdur. İçinde birçok sınıf ve metod bulundurur. Microsoft bu yapıyı üretirken asıl amacı farklı geliştirme ortamlarının önüne geçmektir.

.Net Frameworkun bir diğer amacı ise Windows uygulamaları ve Windows işletim sistemi arasında katman görevi yapmaktır. Bu özelliği sayesinde masaüstü, web ya da mobil uygulama geliştiren bir kullanıcı .Net Framework kullandığı zaman ayı metodlar ve sınıflarla karşılacağı için birçok uygulamayı benzer biçimde geliştirebilir.

.Net kullanıcıları C++, j#, F# ve VB.NET ortamlarında uygulama geliştirebilir ama Microsoft . Net kullanıcılarını daha çok C# diline yönlendirmektedir.

.Net kullanıcılarının en büyük avantajlarından birisi de geliştirdikleri uygulamaların Managed Applications(Yönetilebilir Uygulamalar) olmasıdır.  Yönetilebilir uygulamalar bellek kontrolü açısından Garbage Collector gibi mekanizmalar ile desteklenir ve bellek kontrolü otomatik olarak gerçekleşir.

Yönetilemeyen uygulamalar da ise bu durumda bellek kontrolünü elle yapmak zorundasınız ki bu da zaman ve kullanım kolaylığı açısından ciddi anlamda zaman kaybı demektir.

.Net Framework platformunda iki temel öğe bulunur. Bunlar CLR(Common Language Runtime) ve .NET kütüphaneleridir. CLR geliştirilen programların çalışmasını yönetir. .NET ise birçok işlevi içinde bulunduran bir kütüphanedir. Mevcut sürüm olarak .Net 4.5 sürümü kullanılmaktadır.