C# da Sabitler

Sabitler uygulama içerisinde sabit bir değer tutmakla görevlidir. Uygulama çalıştığı sürece içerisinde değer değişmez, değiştirilemez. Sabitlerin uygulama içerisinde en büyük görevi ise kullanıcının her seferinde belirli bir değer çağırmak yerine sabitleri çağırarak zamandan ve koddan tasarruf etmesidir.

Örneğin pi sayısı, çekim kuvveti veya mol sayısı. Program içerisinde asla değişmeyecek olan bu sabitler const anahtar kelimesi ile saklanır.

Aşağıda bir dairenin çevresini ve alanını bulan kod bloğunu inceleyerek sabitleri daha iyi anlayabilirsiniz.

static void Main(string[] args) 
{
  const double pi=3.14;
  double çevre,alan,yaricap;
  string yaricapGiriniz;
  Console. WriteLine(“Dairenin yarıçapını giriniz”);
  yaricapGiriniz = Console.ReadLine();
  yaricap= Convert.ToDouble(yaricapGiriniz);
  cevre=yaricap * pi * 2;
  alan=pi * Math.Pow(yaricap, 2);
  Console.WriteLine(“Alan= “ alan)
  Console.WriteLine(“Çevre=” cevre);
  Console.Readkey();
}

Yukarıda pi sayısını sabit olarak kullandık ve const anahtar kelimesi ile tanımladık. Kod bloğunda her seferinde pi sayısını sayı ile çağırmak yerine pi değişkenini kullandık.