C# STREAMİNG

Streamlar .net ortamında okuma veya yazma işlemlerini gerçekleştirir. Byte cinsinden olup veri girdisi veya çıktısı elde eden birimlerdir.

Streamlar System.IQ kütüphanesi içinde yer alır. System.IQ dosyaları okuma veya yazmaya izin veren, temel dosya ve dizinleri içinde barındıran kütüphanedir. En sık kullanılan stream türleri aşağıda verilmiştir:

FileStream: Dosyayı okuma ve yazma için temel stream oluşturan birimdir.

StreamReader:Bir stream üzerinde bilgi okur.

Stream Writer: Bir stream üzerinde bilgi yazımı için kullanılır.

MemoryStream: Belleğiokuma ve yazma işlemleri için temel streamı oluşturur.

Bilgiyi okumak ve yazmak için en sık kullanılan stream grupları StreamReader ve StreamWriterdir.