C# StreamReader

C# programlama dilinde metin doyası okumak için kullanılan yapıya StreamReader ismi verilir. StreamReader sınıfının kullanılabilmesi için Systeö.IO kütüphanesinin eklenmesi gerekir. StreamReader sınıfıyla oluşturulmuş bir örnek bir yapı aşağıda verilmiştir:

StreamReader metin=new StreamReader(metin1.txt); //metin1.txt dosyasinin okunacagini belirtilir.

Console.Writeline(metin.ReadToEnd()); //Dosya sonuna kadar okutulur.

metin.Close(); Okunan dosya kapatilir.

Yukarıda verilen örnekte bir dosya okunmuş ve sonra işlem bitirilerek kapatılmıştır. StreamReader sınıfının temel çalışma prensibi bu şekildedir.