C# StreamWriter

StreamWriter sınıfında System.IO kütüphanesi kullanılır. Bu sınıfın temel amacı metin dosyalarına karakter girişi sağlamaktır. Bilgisayar üzerinde bulunan bir dosyaya StreamWriter sınıfıyla erişilir ve bu dosyaya karakter girişi sağlanır. İlk olarak StreamWriter sınıfının bir örneği alınır.

StreamWriter belge= new StreamWriter("C:\\metin1.txt";)

Aşağıdaki örnekte Write ve Writeline kullanılmıştır. Write kullanımının Writeline kullanımından farklı olan bir noktası vardır. Write komutu yazıyı yazar fakat Writeline komutu yazıyı yazar ve imleci aşağı satıra atar.

.StramWriter Belge = new StreamWriter("C:\\metin1.txt";)

Belge.Write("Ornek Metin");

Belge.Writeline("Ornek Icerik");

Belge.Close():

Yukarıdaki örnekte dosyaya yazma işlemi gerçekleştirdik. Dosyaya yazmak için dosya ile bağlantı kurulur ve  Write, Writeline  komutları kullanılarak yazma işlemi gerçekleştirilir. Close metodu ile dosya kapatılır.