C# SWİTCH-CASE KULLANIMI

Switch komutu uygulama akışını kontrol etmek kullanılır. İf- else komutlarının kullanılabileceği yerde switch komutu kullanılır. Bunun sebebi karmaşık if-else komutlarından programı kurtarmaktır.

Aşağıdaki örnek switch-case uygulamanın kodları verilmiştir.

switch (kosul){

  case 1 :
   //birinci oge
  break;

  case 2 :
   //ikinci oge
  break;

  default:
   //son oge
  break;

}

Son kullanıcının girdiği sayıya karşılık gelen ögeson kullanıcınıya ulaşacaktır.