C# da Tanımlandıkları Yerlere Göre Değişken Tipleri

C# Tanımlandıkları Yerlere Göre Değişken Tipleri

Değişkenler local ve global tanımlı değişkenler olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanır. Local değişkenlere erişim bir fonksiyon, sınıf yada form ile sınırlı iken global değişkenlere erişimin sınırı daha geniştir. Kod bloğu içinde global değişkenlere farklı yerlerden ulaşmak mümkündür.

Değişkenler local olarak:

Değişkentipi değişkenadı şeklinde tanımlanır.

Örnek verecek olursak:

İnt sayi1;

Yukarıdaki değişkeni global olarak tanımlamak için iki farklı yöntem izlenebilir.

Tanımlanan değişkenin sadece aktif formada geçerli olması için,

Public class Formisim

İçerisinde değişken tanımlanabilir.

Örnek:

int sayi =1; // değişken form1 sınıfının altında tanımlandı.

private void button2_Click(object sender

EventArgs e)

Kullşanılan değişkenin tüm proje içerisinde geçerli olması için

Public static değişkentipi değişkenadı

Örnek: public static int sayi=1

Not: Bir formdan, başka bir formdaki global değişkene erişmek için;

Formİsmi. Değişkenİsmi metodu kullanılır.

Public ile tanımlanmış değişkenler başka formlar içinde kullanılabilir.