C# da Yapı Oluşturma ve Kullanımı(Structure)

Farklı tiplerden değişkenlerin gruplandırıldığı bir veri türü yapısı vardır ki structure veri türü yapısı denir. Structure tanımlanan yapıların boyutları elemanların değer türlerinin toplam boyutu kadardır. Programın performans açısından daha iyi sonuç verebilmesi için aynı yapı içinde yer alacak elemanları belirlemek ve onlarıbir çatı altında toplamak gerekir.

Bir örnek verecek olursak:

struct ev{
   public double metrekare;
   public string cephe;
   public int binayasi;
}

Yukarıda struct yapımızı oluşturduk. Şimdi bu yapıyı kullanarak yeni bir değişken oluşturalım:

buyuk_ev ev = new ev();

ya da

ev buyuk_ev;

Struct yapısını oluşturduktan sonra herhangi bir değişkene değer atamak için aşağıdaki kodu inceleyebilirsiniz:

 

buyuk_ev.metrekare= 120;
buyuk_ev.cephe="guney";
buyuk_ev.binayasi= 5;