C# da Yorum Satırı Kullanımı

Öncelikle yorum satırı nedir ondan başlayalım. Yorum satırı program içerisinde küçük notlar almanızı sağlayan bir yapıdır. Örnek verecek olursak bir kod bloğu yazdınız ve bu kod bloğunun ne işe yaradığını program içerisinde sürekli görmek istiyorsunuz. O kod bloğunun hemen üzerine ya da yanına yorum satırı yazarak o kod bloğunun ne işe yaradığını program içerisinde sürekli hatırlayabilirsiniz. Aşağıdaki örneği inceleyerek daha iyi anlayabilirsiniz:

 

Kullanımı:

 • Eğer tek bir satırın yorum satırı olmasını istiyorsanız // işareti kullanılır.
  // Merhaba Dünya
  

  re>

 • Eğer birden fazla açıklama satırı kullanılacaksa /* */ karakterleri kullanılır.
  / * "Merhaba Dünya!" 
  Merhaba c# * /
  

  Örnek:

  static void Main() { 
    int a=4; //Burada a'yı tanımladık ve sıfır değerini verdik. 
    int b=5; //Burada b'yi tanımladık ve beş değerini verdik. 
    Console.Write(a+b); //Burada toplamlarını ekrana yazdırdık. 
  }
  

  Açıklama:

  Yukarıda yeşil ile belirtilen alanlar yorum satırını ifade etmektedir. Programın işleyişinde hiçbir görevi yoktur ama arkaplan tanımlamalarında yorum satırı oldukça önemlidir.