C# Try-Catch-Finally Kullanımı

Tüm dillerde olduğu gibi C# dilinde de web sayfaları hazırladığımız zaman beklenmedik hatalar ile karşılaşabiliriz. Bu hatalar ziyaretçi ya da bir başka sebepten dolayı oluşan hatalar olabilir. Örnek verecek olursak kullanıcıdan bir veri istediğimiz zaman kullanıcı veri alanını boş geçebilir, yanlış bilgi girebilir veya farklı türlerde veri girebilir. Bu sebeplerden dolayı web sayfalarımız üzerinde önlem almamız gerekebilir. Bu tür veri hataları başta olmak üzere birçok hatada web sayfalarının kullanıcı ile bağlantısını keserek ASP.net sayfaları ile karşılaşmalarını istemeyiz. Bu tür durumlarda C# dili güvenlik önlemleri arasında Try – Catch – Finally yapısı kullanışlı bir çözüm olabilir ve birçok yazılımcı bu yöntemi tercih eder. Try – Catch – Finally yapısının nasıl kullanıldığına birlikte bakalım:

try
{
Hataya sebep olma ihtimali olan kodları bu alana yazabiliriz.
}
catch
{
Try bloğuna yazdığımız işlemler sırasında bir hata oluşursa program catch bloğundan devam eder. Hata olmazsa bu blok atlanır.
}
finally
{
Hata olsun veya olmasın bu blok çalışır.Finally bloğu isteğe bağlı eklenir.
}