C# Alfabe Üçgeni Oluşturma Programı

C# dilinde kodlar kullanılarak harf veya sayı üçgenleri oluşturulabilir. Şimdi harfler kullanarak bir harf üçgeni oluşturalım:

C# dilinde harf üçgeni oluşturma örneği aşağıdaki gibidir:

using System; 
 public class HarflerExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    char ch='A';   
    int i, j, k, m;   
    for(i=1; i<=5; i++)   
    {   
    for(j=5; j>=i; j--)   
     Console.Write(" ");   
    for(k=1;k<=i;k++)   
     Console.Write(ch++);   
    ch--;   
    for(m=1;m<i;m++)   
     Console.Write(--ch);   
    Console.Write("\n");   
    ch='A';   
    }   
  } 
 } 

Ekran Çıktısı:

   A
  ABA
  ABCBA
 ABCDCBA
 ABCDEDCBA