C# Armstrong Numarası Bulan Program

C# dilinde Armstrong sayı bulma programını yazmadan önce Armstrong sayısının ne olduğuna bir bakalım. Armstrong sayısı rakamlarının küplerinin toplamına eşit olan sayıdır. Örneğin; 1, 153 , 370 gibi sayılar birer armstrong sayıdır.

153 sayısının armstrong sayısı olup olmadığına bakalım. 

153 = (1 * 1 * 1) + (5 * 5 * 5) + (3 * 3 * 3) 
İşlem:
(1 * 1 * 1) = 1 
(5 x 5 x 5) = 125 
(3 * 3 * 3) 27 = 
Sonuç: 
1 + 125 + 27 = 153 

Şimdi de C# dilinde armstrong sayı kullanımı ile ilgili bir örnek yapalım:

#include<stdio.h> 
 int main()  
{  
int a,r,toplam=0,sayi;  
printf("Bir sayı giriniz:=");  
scanf("%d",&amp;a);  
sayi=a;  
while(a>0)  
{  
b=a%10;  
toplam=toplam+(b*b*b);  
a=a/10;  
}  
if(sayi==toplam)  
printf("Girilen sayı armstrong sayısıdır.");  
else  
printf("Girilen sayı armstrong sayısı değildir. ");  
return 0; 
} 

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz: 371
Girilen sayı armstrong sayısıdır.

Bir sayı giriniz: 6
Girilen sayı armstrong sayısı değildir.