C# Asal Sayı Bulma Programı

C# asal sayı bulma programı C# dilinde bir sayının asal olup olmadığını bulmak için kullanılır. Asal sayılar  1’e veya kendisine bölünen sayılardır. Bir başka deyişle asal sayıların kendisinden veya 1’den başka böleni yoktur. Örneğin; 2, 3, 5, 7, 11, 13 …. gibi sayılar birer asal sayıdır.

C# programlama dilinde kullanıcının girdiği bir sayının asal olup olmadığını anlamamızı sağlayan programın kodları aşağıdaki gibidir:

using System; 
 public class PrimeNumberExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
     int a, i, b=0, sayi=0;  
     Console.Write("Bir Sayı Giriniz:");  
     a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
     b=a/2;  
     for(i = 2; i<=b; i++)  
     {  
      if(a % i == 0)  
      {  
       Console.Write("Girdiğiniz sayı asal değil.");  
       sayi=1;  
       break;  
      }  
     }  
     if (sayi==0)  
      Console.Write("Girdiğiniz sayı asal.");    
   } 
  } 


Ekran Çıktısı:

Bir Sayı Giriniz: 17 
Girdiğiniz sayı asal. 

Bir Sayı Giriniz: 57 
Girdiğiniz sayı asal değil.