C# Decimal Sayıyı Binary Sayıya Çevirme Programı

Herhangi bir decimal sayıyı (base-10 (0 – 9)) C# dili ile binary sayı sistemine (base-2 (0 veya 1)) çeviren programın kodlarını yazmadan önce decimal ve binary sayı siteminin ne olduğunu bir bakalım.

Decimal sayı,  0 ile 9 arasında yer alan rakamlardan oluşan kombinasyonla oluşur. Örneğin: 527, 0, 75 gibi sayılar decimal birer sayıdır.

Binary sayı temel 2 sayıdır, çünkü 0 veya 1’den oluşur. 0 ve 1’in herhangi bir kombinasyonu, 1010, 101, 1111, 101010 gibi sayılardır.

Şimdi 0 ve 9 arasındaki decimal sayıların binary sayı sistemindeki karşılıklarına bir bakalım:

Ondalık
İkili
1
0
2
10
3
11
4
100
5
101
6
110
7
111
8
1000
9
1001
10
1010

 

Şimdi de decimal bir sayıyı binary bir sayıya dönüştüren bir uygulama yapalım:

 using System; 
 public class DecimalExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int n, i;    
    int[] a = new int[10];   
    Console.Write("Dönüştürmek istediğiniz sayıyı girin: ");  
    n= int.Parse(Console.ReadLine());   
    for(i=0; n>0; i++)   
    {   
     a[i]=n%2;   
     n= n/2;  
    }   
    Console.Write("Girdiğiniz sayının binary sistemdeki karşılığı: ");   
    for(i=i-1 ;i>=0 ;i--)   
    {   
    Console.Write(a[i]);   
    }         
   } 
 } 

Ekran Çıktısı:

Dönüştürmek istediğiniz sayıyı girin: 9
Girdiğiniz sayının binary sistemdeki karşılığı: 1001