C# Faktöriyel Hesaplama Programı

C# dilinde faktöriyel hesaplama programı tüm pozitif tam sayılar için kullanılabilir. N faktöriyeli n! şeklinde gösterilir.

Örneğin 4!(faktöriyel) aşağıdaki gibi gösterilir:

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24  
6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

C# dilinde kullanıcıdan alınan bir sayının faktöriyelinin hesapladığımız söz dizimi aşağıdaki gibidir:

using System; 
 public class FactorialExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int i,sayi1=1,sayi2;   
    Console.Write("Bir Sayı Giriniz: ");   
    sayi2 = int.Parse(Console.ReadLine());   
    for(i=1; i<=sayi2; i++){   
    sayi1=sayi1*i;   
    }   
    Console.Write(" Girdiğiniz sayının faktöriyeli:” + sayi1 );  
   } 
 } 


Ekran Çıktısı:
Bir Sayı Giriniz: 4
Girdiğiniz sayının faktöriyeli: 24