C# Fibonacci Dizisi Oluşturma

C# Fibonacci dizisi oluşturmak için kullanıcıdan bir adet sayı alıyoruz ve aldığımız sayı kadar dizi satır oluşturuyor.

C# Fibonacci dizisi kod örneği aşağıda verilmiştir:

using System; 
 public class PrintExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a=0,b=1,i,c,n,j;   
    Console.Write("Dizi için bir sayı giriniz: ");  
    e= int.Parse(Console.ReadLine());   
    for(c=1; c<=e; c++)   
    {   
    a=0;   
    b=1;   
    Console.Write(b+"\t");   
    for(f=1; f<c; f++)   
    {   
     d=a+b;   
     Console.Write(d+"\t");   
     a=b; 
     b=d; 
    }   
    Console.Write("\e");   
    }   
  } 
 }  


Ekran Çıktısı:
Dizi için bir sayı giriniz: 8 
1	 
1 1	 
1 1 2	 
1 1 2 3	 
1 1 2 3 5	 
1 1 2 3 5 8	 
1 1 2 3 5 8 13	 
1 1 2 3 5 8 13 21