C# Fibonacci Üçgeni Oluşturma Programı

C# fibonacci üçgeni oluştururken kullanıcıdan bir üst limit alınır ve bu limite göre fibonacci üçgeni oluşturulur.

C# dilinde fibonacci üçgeni oluşturma ile ilgili bir örnek uygulama yapalım:

using System; 
 public class PrintExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a=0,b=1,c,d,n,k;   
    Console.Write("Bir limit giriniz: ");  
    n= int.Parse(Console.ReadLine());   
    for(c=1; c<=n; c++)   
    {   
    a=0;   
    b=1;   
    Console.Write(b+"\t");   
    for(k=1; k<c; k++)   
    {   
     d=a+b;   
     Console.Write(d+"\t");   
     a=b; 
     b=d; 
    }   
    Console.Write("\n");   
    }   
  } 
 } 

Ekran Çıktısı:

Bir limit giriniz:8
1	
1	1	
1	1	2	
1	1	2	3	
1	1	2	3	5	
1	1	2	3	5	8	
1	1	2	3	5	8	13	
1	1	2	3	5	8	13	21