C# Girilen Sayıyı Tersine Çeviren Program

C# dilinde bir sayıyı tersine çeviren program yaparken döngü ve aritmetik işleçleri kullanırız. Programın özeti kullanıcıdan bir sayı alınması ve bu sayının tersten yazılmasıdır.

C# dilinde bir sayıyı tersine çeviren örnek bir uygulama yapalım:

using System; 
 public class SayiTersiExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a, SayiTersi=0, b;      
    Console.Write("Bir sayı giriniz: ");   
    a= int.Parse(Console.ReadLine());   
    while(a!=0)   
    {   
    b=a%10;    
    SayiTersi=SayiTersi*10+b;   
    a/=10;   
    }   
    Console.Write("Girdiğiniz sayının tersi: "+SayiTersi);    
  } 
 } 

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz: 324
Girdiğiniz sayının tersi: 423