C# Palindrom Sayı Bulma Programı

C# palindrom sayı bulma programı C# dilinde bir sayının palindrom olup olmadığını bulmak için kullanılır. Bir palindrom sayı, ters çevrildiği zaman yine aynı sayıya eşit olur. Örneğin: 151, 12321, 1234321, 585 sayıları birer palindrom sayıdır.

Palindrom sayı algoritması aşağıdaki gibidir.

 • Kullanıcıdan bir sayı al,
 • Sayıyı geçici bir değişkende tut,
 • Sayıyı ters çevir,
 • Geçici değişkende tuttuğunu sayıyı ters çevirdiğin sayı ile karşılaştır,
 • İki sayı birbirine eşitse sayı palindrom bir sayıdır, değilse palindrom sayı değildir.

C# programlama dilinde kullanıcının girdiği bir sayının palindrom sayı olup olmadığını anlamamızı sağlayan programın kodları aşağıdaki gibidir:

using System; 
 public class PalindromeExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
     int a,b,toplam=0,sayi;  
     Console.Write("Bir sayı giriniz:");  
     a = int.Parse(Console.ReadLine()); 
     sayi=a;   
     while(a>0)   
     {   
      b=a%10;   
      toplam=(toplam*10)+b;   
      a=a/10;   
     }   
     if(sayi==toplam)   
      Console.Write("Girdiğiniz sayı palindrom bir sayıdır.");   
     else   
      Console.Write("Girdiğiniz sayı palindrom bir sayı değildir.");   
  } 
 } 

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz:151
Girdiğiniz sayı palindrom bir sayıdır.

Bir sayı giriniz:234
Girdiğiniz sayı palindrom bir sayı değildir.