C# Sayı Üçgeni Oluşturma Programı

C# dilinde alfabe üçgeni oluşturur gibi sayı üçgeni de oluşturulabilir. Kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayı kadar üçgen oluşturulur.

C# dilinde Sayı üçgeni kullanımı ile ilgili bir örnek uygulama yapalım:

using System; 
 public class SayiUcgeniExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int i,j,k,l,n;      
    Console.Write("Bir sayı giriniz:");  
    n= int.Parse(Console.ReadLine());   
    for(i=1; i<=n; i++)   
    {     
    for(j=1; j<=n-i; j++)   
    {   
     Console.Write(" ");   
    }   
    for(k=1;k<=i;k++)   
    {   
     Console.Write(k);   
    }   
    for(l=i-1;l>=1;l--)   
    {   
    Console.Write(l);   
    }   
    Console.Write("\n");   
    }    
  } 
 } 

Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz: 5
   
   1
  121
  12321
 1234321
 123454321 

Yukarıdaki örnekte kullanıcıdan bir sayı aldık ve aldığımız sayı üçgenin aslında aşağıya doğru ne kadar satırdan oluşacağını belirledi.