C# Sayının Rakamları Toplamını Bulan Program

C# dilinde bir sayının rakamlar toplamını bulmak için döngü ve matematiksel işlemlerden yardım alabiliriz.

C# dilinde bir sayının rakamları toplamını bulan programın algoritması aşağıdaki gibidir:

1.Adım: Kullanıcıdan bir sayı al.

2.Adım: Numaranın modülünü/kalanını bul.

3.Adım: Sayının kalanını topla.

4.Adım: Sayıyı 10’a böl.

5.Adım: Sayı 0’dan büyükse 2. Adımı tekrarla.

Şimdi yukarıdaki algoritmayı kullanarak C# dilinde bir sayının rakamları toplamını bulan bir örnek yapalım:

using System; 
 public class toplamExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int a,toplam=0,b;     
    Console.Write("Bir sayı giriniz: ");   
    a= int.Parse(Console.ReadLine());   
    while(a>0)   
    {   
    b=a%10;   
    toplam=toplam+b;   
    a=a/10;   
    }   
    Console.Write("Sayıların toplamı= "+toplam);    
   } 
 }
Ekran Çıktısı:

Bir sayı giriniz: 27
Sayıların toplamı= 9
 
Bir sayı giriniz: 157
Sayıların toplamı= 13