C# Sayının Rakamlarını Metne Dönüştürme Programı

C# dilinde kullanıcı tarafından girilen bir sayının rakamlarını metne dönüştürme programı için döngü ve switch case kullanılır.

Şimdi C# dilinde bir sayının rakamlarını metne dönüştüren bir uygulama örneği yapalım:

using System; 
 public class KarakterExample 
  { 
   public static void Main(string[] args) 
   { 
    int n,topla=0,b;   
    Console.Write("Bir sayı giriniz: ");  
    n= int.Parse(Console.ReadLine());   
    while(n>0)   
    {   
    b=n%10;   
    topla=topla*10+b;   
    n=n/10;   
    }   
    n=topla;   
    while(n>0)   
    {   
    b=n%10;   
    switch(b)   
    {   
     case 1:   
     Console.Write("bir"); 
     break;   
     case 2:   
     Console.Write("iki");   
     break;   
     case 3:   
     Console.Write("üç");  
     break;   
     case 4:   
     Console.Write("dört");  
     break;   
     case 5:   
     Console.Write("beş");  
     break;   
     case 6:   
     Console.Write("altı");   
     break;   
     case 7:  
     Console.Write("yedi");  
     break;  
     case 8:   
     Console.Write("sekiz");   
     break;   
     case 9:   
     Console.Write("dokuz");  
     break;   
     case 0:   
     Console.Write("sıfır");  
     break;   
     default:   
     Console.Write("tttt ");   
     break;   
    }//switch sonu 
    n=n/10;   
    }//while döngüsü sonu   
  } 
 } 

Ekran Çıktısı: 1547
bir beş dört yedi